Onderhoudsgeld / alimentatie

Een echtscheiding of een breuk in een relatie betekent vaak dat er ook een regeling of uitspraak zal tussenkomen omtrent onderhoudsgeld of alimentatie. Zeker als er kinderen zijn, is deze discussie aan de orde. Echter ook tussen de ex-partners zelf zal, ofwel nog tijdens de procedure van echtscheiding, of soms na de echtscheiding deze discussie aan de orde zijn. Ons kantoor zal u bijstaan in het zoeken en bereiken van de meest gunstige oplossing voor u.

Hoeveel onderhoudsgeld kan ik bekomen van mijn ex-partner? Dien ik wel onderhoudsgeld te betalen ? We hebben gezamenlijke uitoefening van ouderlijk gezag met gedeeld verblijf ( co-ouderschap ): ben ik dan nog wel verplicht om onderhoudsgeld te betalen? Kan ik naast het onderhoudsgeld ook betaling verkrijgen van de bijzondere uitgaven : schoolrekeningen, schoolreizen, geneeskundige uitgaven?

 • onderhoudsgeld tussen echtgenoten onderling
 • onderhoudsgeld voor de kinderen
 • echtscheiding onderlinge toestemming
 • echtscheiding onherstelbare ontwrichting
 • indexering onderhoudsgeld
 • wijziging onderhoudsgeld
 • ontvangstmachtiging
 • alimentatie
 • bijzondere kosten
 • kosten voor de kinderen
 • vermindering of vermeerdering onderhoudsgeld
 • afschaffing onderhoudsgeld