Afstamming, adoptie en naamswijziging

Ons advocatenkantoor wenst eveneens hulp te bieden voor allerhande vraagstukken van familierecht die zich ook maar kunnen voordoen. Afstamming, adoptie en naamswijziging zijn maar enkele van deze problemen waar ons kantoor haar expertise kan aanbieden. Vaak scheppen nieuwe hedendaagse relatievormen ( feitelijke samenwoning, wettelijke samenwoning, nieuw samengesteld gezin… ) ook nieuwe behoeften en oplossingen. Ons kantoor kan daarin voor u een professionele expertise aanbieden.

Hoe kan ik mijn kind erkennen? Kan ik het vaderschap van het kind van mijn ex-partner betwisten? Kan ik tot adoptie overgaan? Kan ik een naamswijziging aanvragen? Kan ik een voornaamswijziging aanvragen?

 • vaderschapstest
 • geboorteakte
 • erkenning
 • betwisting vaderschap
 • onderzoek van het moederschap
 • vaderschapsregel
 • volle adoptie
 • gewone adoptie
 • buitenlandse adoptie
 • pleeggezin
 • voornaamswijziging
 • wijziging van de familienaam