Onbetaalde facturen

Onbetaalde facturen of laattijdig betaalde facturen vormen een heel groot probleem voor onze ondernemingen en zelfstandigen. Dit kan de kmo ’s immers zelf in de problemen brengen. Ons advocatenkantoor zal zo snel mogelijk tot invordering van de openstaande facturen overgaan. Niet alleen invordering van grotere bedragen, maar ook de invordering van kleinere factuurbedragen neemt ons advocatenkantoor ter harte en hier worden speciale prijsafspraken rond gemaakt. Rekening houdende met de factuurvoorwaarden kan ons advocatenkantoor vaak (bij invordering) het volledig factuurbedrag aan u overmaken, waarbij onze kosten en ereloon worden betaald door de debiteur. Ons advocatenkantoor bekijkt ook of er een rechtstreekse vordering tegen de hoofdaannemer kan worden ingesteld, om zo een dreigend onvermogen van de tegenpartij te ontlopen.

Stel ik mijn debiteur zelf in gebreke of laat ik dit over aan mijn advocaat? Laat ik best factuurvoorwaarden opstellen of laat ik deze nakijken om te controleren of ze nog wel up-to-date zijn? Heeft het zin dat ik voor mijn kleine facturen tot gerechtelijke invordering overga? Wat doe ik bij faillissement van mijn klant? Dien ik een schuldvordering in bij de curator? Kan ik gebruik maken van mijn rechtstreekse vordering opzichten de hoofdaannemer om zo zeker te zijn van betaling?

 • invordering facturen
 • incasso
 • afkortingen
 • ingebrekestelling
 • aanmaning
 • gerechtelijke procedure
 • uitvoering vonnis via gerechtsdeurwaarder
 • factuurvoorwaarden
 • rechtbank van koophandel
 • minnelijke regeling
 • interesten
 • schadebeding