Advocatenkantoor De Raeve in Zonhoven

Advocatenkantoor De Raeve is een kleinschalig advocatenkantoor in Zonhoven.

Wij willen bewust laagdrempelig zijn en hulp bieden aan iedereen met juridische vragen. Een kwalitatieve dienstverlening staat voorop. Een korte afstand tussen advocaat en cliënt is onze sterkte.

Wij streven naar een persoonlijke behandeling van de dossiers en een goede aanspreekbaarheid voor onze cliënten.

Er wordt steeds bekeken of de verdediging voor onze cliënt valt onder een polis rechtsbijstand (in de autopolis, een specifieke rechtsbijstandspolis of in het familiale verzekeringscontract) zodoende dat de verdediging indien mogelijk kosteloos kan gebeuren.

Wij behandelen juridische betwistingen van zeer diverse aard.

Een zeer groot deel van onze dossiers betreffen geschillen van burgerlijk recht, maar ook dossiers inzake strafrecht worden door ons behandeld.

Meer specifiek behandelt ons kantoor: verkeersrecht, verzekeringsrecht, invordering van openstaande facturen, sociaal recht, betwistingen omtrent huur en verhuur, koop en verkoop, familierecht, echtscheidingen, betwistingen omtrent de kinderen en onderhoudsgelden, burengeschillen, misdrijven, arbeidsongevallen, bijstand in tuchtprocedure, …