Verkeersrecht

Ons advocatenkantoor heeft een ruime expertise opgebouwd in het verkeersrecht en kan u dan ook op een professionele wijze bijstaan in diverse procedures. Onze bijstand kadert meestal in een rechtsbijstandpolis die vervat zit in uw (auto)verzekering en er zijn dus aan de verdediging door ons advocatenkantoor geen kosten verbonden. Indien u dient te verschijnen voor een verkeersinbreuk ( veroorzaken verkeersongeval, snelheidsovertreding, dronken rijden, alcoholintoxicatie, vluchtmisdrijf, … ) dient u enkel de dagvaarding aan ons advocatenkantoor te bezorgen en wij zorgen verder dat dit in rechtsbijstand wordt geregeld. U dient niet aanwezig te zijn ter zitting. Indien u meent dat u, in strijd misschien met het standpunt van uw verzekeringsmaatschappij, niet aansprakelijk bent voor een ongeval, kan u eveneens gemotiveerd advies verkrijgen om eventueel een procedure op te starten. Ook als u slachtoffer bent van een verkeersongeval behartigen wij uw belangen en zullen wij uw volledige schade trachten te recupereren, met inbegrip van uw volledige lichamelijke schadevergoeding.

Kan ik mijn aansprakelijkheid nog aanvechten als mijn verzekeringsmaatschappij vindt dat ik aansprakelijk ben en mijn dossier wil klasseren? Hoe verkrijg ik volledige schadebegroting van mijn lichamelijke letsels en blijvende invaliditeit? Kan ik mij laten vervangen op de zitting door mijn advocaat voor de inbreuk van te snel rijden en worden deze kosten gedragen door mijn verzekering?

 • alcoholintoxicatie
 • dronkenschap
 • vluchtmisdrijf
 • snelheidsovertreding
 • lichamelijke schade
 • verkeersagressie
 • bijstand voor politierechtbank
 • burgerlijke partijstelling
 • autoverzekering
 • boete
 • rijverbod
 • verkeersinbreuken