Informatieplicht dienstenwet

Uw advocaat en zijn kantoor:

Uw dossier wordt behandeld door Advocatenkantoor De Raeve. Hier zijn werkzaam Mrs. Johny De Raeve, Anneleen Naert en Marlies De Raeve.
Wij zijn allen advocaat in België en ingeschreven aan de balie van Limburg.
Het kantoor is gevestigd te 3520 Zonhoven, Spierhoofseweg 3 en het ondernemingsnummer is 0869.988.248.
Het e-mailadres is info@deraeve.be. De website is www.deraeve.be.

Onze beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij Vanbreda Risk & Benefits, met zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 op grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij Amlin Europe. Het verzekerde bedrag is 1.250.000,00 EUR per schadegeval, alle schade inbegrepen.

Wij zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kan worden op www.advocaat.be alsook aan de reglementen van onze balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balielimburg.be.

Ons optreden is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in de gedragscode of reglement van de balie Limburg. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balielimburg.be.

Uw advocaat en zijn dienstverlening:

U kan bij ons terecht voor onder meer volgende diensten: persoonlijk juridisch advies, bijstand bij geschillen binnen en buiten de rechtbank, bemiddeling en onderhandeling in uw naam

Voor informatie of bij klachten:

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u ons bereiken:

via post op het adres: te 3520 Zonhoven, Spierhoofseweg 3

via e-mail op het adres: info@deraeve.be

of via telefoon op het nummer: 011/81.77.34