Bouwproblemen

Een woning bouwen doen de meeste mensen maar eenmaal in hun leven. Bouwproblemen leiden echter vaak tot juridische betwistingen. Vooraf goed juridisch advies inwinnen, is vaak reeds een hele stap vooruit. Ons advocatenkantoor kan u omtrent diverse juridische aspecten op voorhand advies verstrekken, maar kan u ook bijstaan in geval van gerechtelijk procedure. Dit zowel uiteraard aan de zijde van de bouwheer, van de architect, als de aannemer.

Het door de aannemer geleverde werk vertoont gebreken: kan ik beroep doen op zijn 10-jarige aansprakelijkheid? Mijn architect heeft een conceptiefout gemaakt: kan ik hem juridisch aanspreken? Wat doe ik als aannemer tegen mijn hoofdaannemer die mijn facturen weigert te betalen en zich verschuilt achter niet-bestaande gebreken? Kan ik iets ondernemen tegen mijn buur die zijn bouwvergunning niet respecteert?

  • slecht uitgevoerde werken door aannemer
  • fout van architect
  • verborgen gebreken
  • faillissement bouwbedrijf
  • deskundigenonderzoek
  • ingebrekestelling
  • bouwovertredingen
  • ingebrekestelling
  • vochtproblemen
  • onteigening
  • vergunning
  • premies