Erfenis en testament

Een verdeling van een nalatenschap kan vaak ingewikkeld zijn en tot discussies tussen de erfgenamen aanleiding geven. Ons advocatenkantoor zal advies verstrekken, maar ook het nodige doen om voor de rechtbank en later voor de notaris tot een definitieve vereffening en verdeling van de nalatenschap te komen, waarbij uw belangen maximaal worden verdedigd. Diverse aspecten komen immers aan bod in het rechtsgebied van erfenis en testament : aanwezigheid van schenkingen, het bestaan van een testament, schulden bij de erflater, de langstlevende echtgenote…

Kan ik zelf actie ondernemen om uit de onverdeeldheid te geraken? Is het testament van mijn ouders wel geldig? Kan ik iemand van mijn kinderen onterven? Ik verkreeg in het verleden een schenking, moet ik deze nu in rekening brengen?

 • schenkingen
 • testament
 • vermogensplanning
 • successierechten
 • schulden in de erfenis
 • weigeren of verwerpen van de nalatenschap
 • wettelijke verdeling
 • uitsluiten erfgenamen
 • schatting roerende en onroerende goederen
 • aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
 • vruchtgebruik
 • langstlevende echtgenoot