Advocatenkantoor De Raeve te Zonhoven

Advocatenkantoor De Raeve is een kleinschalig advocatenkantoor te Zonhoven. Het kantoor wil bewust laagdrempelig zijn en hulp bieden aan iedereen met juridische vragen. Een kwalitatieve dienstverlening staat voorop. Een korte afstand tussen advocaat en cliënt is onze sterkte.

Wij streven naar een persoonlijke behandeling van de dossiers en een goede aanspreekbaarheid voor de cliënten.

Een eerste mondelinge bespreking met één van onze advocaten kan steeds op korte termijn gebeuren. Een kort advies wordt dan verstrekt en eerste evaluatie wordt gemaakt van het juridisch probleem. De cliënt kan dan vrijblijvend beslissen over de verdere behandeling.

Naargelang de inkomenssituatie van de cliënten kunnen bepaalde dossiers in pro-deo systeem worden afgehandeld.

Alleszins wordt bekeken of de verdediging voor de cliënt valt onder een polis rechtsbijstand (in de autopolis, een specifieke rechtsbijstandspolis of in het familiale verzekeringscontract), zodoende dat verdediging eventueel kosteloos en gratis kan gebeuren.

Het kantoor behandelt juridische betwistingen van zeer diverse aard.

Een zeer groot deel van onze dossiers betreffen geschillen van burgerlijk recht. Ook dossiers van strafrecht worden behandeld.

Meer specifiek behandelt ons kantoor: verkeersrecht, verzekeringsrecht, handelsrecht, invordering van openstaande facturen, sociaal recht, ontslag, ontslagvergoedingen, betwistingen omtrent huur en verhuur, koop en verkoop, familierecht, echtscheidingen, betwistingen kinderen, onderhoudsgelden, burengeschillen, misdrijven, arbeidsongevallen, bijstand in tuchtprocedure, …