Huurgeschillen en onroerend goed

Dit rechtsgebied geeft aanleiding tot zeer veel diverse juridische betwistingen, waarbij gedegen kennis van het recht noodzakelijk is. Ons advocatenkantoor zal u adviseren, maar ook uw belangen behartigen in juridische procedures en streven naar het gewenste resultaat. De verscheidenheid aan discussies die zich kunnen voordoen in het rechtsgebied huurgeschillen en onroerend goed is boeiend, en vraagt voor elk dossier meestal een aparte aanpak. Ook buiten een gerechtelijke procedure kan ons kantoor een bijdrage leveren door het opstellen en het nakijken van contracten en door adviesverlening.

Wat kan ik doen tegen mijn huurders die de maandelijkse huurgelden niet betalen? Kan ik iets ondernemen tegen mijn huurders die de woning vernielen? Of omgekeerd, kan ik actie ondernemen tegen de verhuurder als de woning vocht- of schimmelvlekken heeft? Wat is een plaatsbeschrijving en welke zijn de gevolgen hieraan verbonden? Ik ben geïnteresseerd in een bouwgrond, maar word geconfronteerd met een erfdienstbaarheid. Hoe pak ik dit aan? Hoe kan ik het mede-eigendomsrecht van een onroerend goed beëindigen? Ik verkocht mijn woning bij onderhandse akte, maar mijn koper betaalt het voorschot niet, en wil de notariële akte niet meer laten opstellen. Dien ik naar de rechtbank te stappen om de overeenkomst te ontbinden, of kan dit sneller?

 • huurschade
 • handelshuur
 • woninghuur
 • opstal
 • erfpacht
 • vruchtgebruik
 • erfdienstbaarheid
 • koop en verkoop
 • bezetting ter bede
 • mede-eigendom
 • syndicus
 • onteigening