Ondernemingsrecht

Ondernemingen zijn de motoren van onze maatschappij. Hun relaties onderling, maar ook de relaties van een onderneming met het cliënteel of opdrachtgever kunnen aanleiding geven tot juridische conflicten. Ondernemingsrecht is dan ook zeer gevarieerd. Ons kantoor kan juridische bijstand aanreiken ter voorkoming van deze conflicten of om deze op te lossen in het belang van de cliënt.

Kan ik mijn contracten op voorhand laten nakijken op hun juridische deugdelijkheid? Welke stappen kan ik ondernemen om de betaling van mijn uitgaande facturatie beter op te volgen? Kan ik als bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld? Hoe kan ik uittreden als aandeelhouder of hoe kan ik een aandeelhouder uitsluiten?

 • contract
 • aandeelhoudersovereenkomst
 • aanneming
 • incasso
 • aansprakelijkheid bestuurder
 • uittreding/uitsluiting aandeelhouders
 • buitengerechtelijke en gerechtelijke reorganisatie
 • oneerlijke handelspraktijken
 • handelshuur
 • kredietovereenkomsten
 • keuze vennootschapsvorm
 • handelsgeschillen