Faillissement en onderneming in moeilijkheden

Omwille van het economisch klimaat of ten gevolge van bepaalde situaties is het mogelijk dat ondernemingen soms tijdelijk in moeilijk vaarwater komen. De juridische regelgeving biedt gelukkig aan een onderneming in moeilijkheden verschillende mogelijkheden om deze problemen te overwinnen. Ons advocatenkantoor kan de nodige initiatieven nemen om de tijdelijk bescherming te bekomen van een onderneming in moeilijkheden, waarbij dan alle kansen om de onderneming verder te redden worden bekeken. Tevens kan ons advocatenkantoor zijn expertise aanbieden om, eventueel via bekomen van afkortingen bij invorderingen, aan het cli├źnteel de nodige ademruimte te geven. Mocht onverhoopt toch de onderneming niet te redden zijn, kan bijstand worden verleend bij aanvraag faillissement, of later bij verschoonbaarheid.

Kan ik de schuldvordering, die ik niet betwist, betalen in afkortingen? Kan ik een volledige bescherming bekomen tegen mijn schuldeisers? Vanaf wanneer kan ik de verschoonbaarheid van mijn faillissement aanvragen?

 • begeleiding┬á en reorganisatie van ondernemingen in moeilijkheden
 • beslag
 • zekerheden
 • voorrechten en hypotheken
 • gedwongen uitvoering
 • bijstand bij faillissementen
 • vereffening van vennootschappen
 • kredietgeschillen
 • dwangsom
 • gerechtsdeurwaarder
 • beslagrechter
 • verschoonbaarheid