Kosten

Naast de inhoudelijke prestaties worden er ook kosten gemaakt. Kosten zijn alle uitgaven die door de advocaat gedaan worden ten behoeve van de zaak: zoals procedurekosten (gerechtsdeurwaarderskosten, griffierechten, …),  verplaatsingskosten en secretariaatskosten.