Ereloon

Het ereloon van een advocaat is een vergoeding voor de geleverde prestaties van de advocaat en wordt per uur aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Tijdens een eerste consultatie  wordt er een tarief afgesproken. Het ereloon wordt steeds individueel bepaald op basis van de bijzondere kenmerken eigen aan het dossier. Geen enkele zaak is immers identiek aan een andere en de advocaat levert altijd maatwerk. Bij het bepalen van het ereloon wordt rekening gehouden met de complexe aard van het dossier, met de hoogdringendheid, het resultaat en uw financiële draagkracht.

Bij aanvang van de zaak en tijdens de behandeling worden provisies gevraagd. Op vraag van de cliënt kan ook altijd een tussentijdse afrekening worden bekomen. Bij het afsluiten van het dossier sturen wij u een gedetailleerde eindstaat.

Afhankelijk van de bepalingen in uw verzekeringspolis, geniet u misschien van een polis rechtsbijstand. De polis rechtsbijstand dekt in vele gevallen de kosten en erelonen van uw advocaat. U kan ons steeds contacteren, zodat wij samen met u kunnen nagaan of u van deze polis kan genieten.

Sedert 1 januari 2014 zijn advocaten verplicht 21% BTW aan te rekenen.